Asset Lifecycle Information Management

1_Meridian_logo_Landscape.png

Meridian is de software waarmee technische informatie gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw of productiemiddel beheerd kan worden. Meridian verbindt de onderhouds- en beheerafdeling met de projectorganisatie, ondersteunt meerdere projecten in één gebouw gelijktijdig en verbetert de gegevensoverdracht. Ondertussen worden de gegevens omgezet in informatie, zodat gebruikers altijd geïnformeerd blijven en voldoen aan wet- en regelgeving. De gebruiker is daarmee 'in control'. Lees meer..

meridian.png
Logo_text_eyeonim.png

Ons softwarepakket Mosaic werkt hand in hand samen met Meridian en breidt (naar aanleiding van klantvragen) de functionaliteit hiervan verder uit. Een voorbeeld hiervan is de Mosaic Drawing Validator. Deze De valideert de tekeningen in Meridian onder meer aan de hand van de tekenafspraken in uw CAD-handboek en geeft hierna in een gedetailleerd rapport weer waar het nog aan schort. Lees meer..