top of page

Revit Space Management

Een volledige oplossing voor ruimtebeheer aan de hand van Revit-modellen

Door middel van een Revit-plugin wordt alle data verzameld en, na validatie, gesynchroniseerd naar een database met ruimtegegevens. Naast de ruimte-informatie wordt ook de bijbehorende geometrie geëxporteerd. Men kan vervolgens via de portal - waar het ruimtebeheer zelf plaatsvindt - 2D-plattegronden van een gebouw, verdieping of bouwdeel bekijken. Verder kunnen op de portal alle ruimtes en stamtabellen met de daarbij behorende eigenschappen bekeken en gewijzigd worden. Zo krijgen bedrijven en organisaties op een eenvoudige manier inzicht in hun ruimteboek.

Revit-plugin
  • Aanpasbare interface waarop alle verzamelde ruimten van het model te zien zijn. Niet-valide ruimten worden gemarkeerd met een kleur, afhankelijk van het type afwijking

  • Direct bekijken, wijzigen en verwijderen van ruimten vanuit de plugin

  • Mogelijkheid om ruimtegegevens uit de portal in het Revit-model te laden

  • Verzamelen en dumpen van assets/objecten naar Meridian

monitorSM.png
revit.png
Portal
  • Dashboard dat visueel inzicht geeft in uw ruimtegegevens

  • Bekijken en beheren van ruimtegegevens en stamtabellen

  • Rollen- en rechtenstructuur

  • Mogelijkheid om de ruimtegegevens te exporteren naar een Excel-bestand

bottom of page