Overzicht, inzicht en controle

Waarde

Elke investering in nieuwe of verbeterde systemen dient te worden verantwoord. Er moet waarde worden gecreëerd. Wij doen dat op een aantal manieren: 

  • Verhoging van de opbrengsten door verhoogde efficiëntie en productiviteit     

  • Bijdragen aan gezondheid en veiligheid van medewerkers

  • Garanderen van compliancy

Hoe dan?

Hiernaast is in een grafische weergave samenvat hoe we dat doen:

We starten veelal met een kennismakingsgesprek waarin we een beeld proberen te krijgen van de organisatie en de huidige problematiek. Wie zijn de betrokkenen en welke processen moeten worden ondersteund? Wat zijn de bedrijfsdoelen, wie is waar voor verantwoordelijk en is er al een visie of strategie op het gebied van het informatiemanagement?
 
Op basis van de ervaringen die we hebben, de best practices, en de kennis van de sectoren waarin we actief zijn, gaan we kijken waar er waarde kan worden gecreerd. We definieren samen met het projectteam hoe de oplossing eruit komt te zien.  

Voor die oplossing gebruiken we als basis onder andere software en producten van onze partners Accruent, Symetri en Phact, die hun sporen al ruimschoots verdiend hebben.

OverOns.png
Overzicht, inzicht en controle
Onze belofte

Elke organisatie is voordurend op zoek naar verbetering van de operationele resultaten. Procesoptimalisatie en innovatie zijn onmisbaar om mee te kunnen blijven doen in de branche. Er zijn doorgaands ook specifieke verbeterprocessen geimplementeerd, al dan niet in de vorm van een officiele kwaliteitsborging zoals de ISO 9001 of 14001.
 
Wij zorgen ervoor dat de medewerkers bij elke activiteit in hun dageljkse werk toegang hebben tot de relevante benodigde gegevens om juiste beslissingen te kunnen maken en voortgang te kunnen boeken.
 
Wij geven u en uw medewerkers overzicht, inzicht en controle en helpen zo de uitdagingen van de steeds veeleisendere omgeving te overmeesteren.

Waardecreatie 
Drie kernaspecten

Het implementeren van geautomatiseerde oplossingen is alleen zinvol als er iets mee verdiend kan worden, waarde gecreëerd. Deze waarde kan tijd of geld zijn, maar ook betere werkomstandigheden of aandacht voor het milieu.
Externe factoren zijn mede bepalend of er waarde kan, of zelfs moet, worden gecreëerd. Deze factoren kunnen in een drietal categorieën worden ingedeeld: streven naar opbrengstmaximalisatie, wijzigende omstandigheden en voorkomen van onbeheerde risico's.

Enkele typische voorbeelden:

  • De wet- en regelgeving wordt op vele gebieden steeds strikter.

  • Gebouwen, installaties en productiemiddelen moeten langer mee gaan terwijl de bedrijfszekerheid omhoog moet.

  • Incidenten en calamiteiten leiden in mum van tijd tot imagoschade.

  • De vraag uit de markt wijzigt steeds sneller, terwijl het tijdsbestek waarbinnen investeringen kunnen en moeten worden terugverdiend steeds kleiner wordt.

  • Als laatste leiden de vergrijzing en de nieuwe arbeidsverhoudingen tot kennisschaarste.

ValueDrivers.png