Document Management

Een compleet en up-to-date dossier met informatie voor het beheren en onderhouden van gebouwen, installaties en productiemiddelen.

Helaas zien wij maar al te vaak dat het verzamelen van gegevens nodig voor het optimaal beheren en onderhouden van gebouwen, gebouwgebonden installaties en productiemiddelen niet eenvoudig blijkt en soms zelfs helemaal niet lukt. Als het verzamelen wel lukt, is het up-to-date houden ervan vaak een uitdaging. Als gevolg van deze uitdaging gaat veel tijd en productie verloren en daarmee indirect ook geld. Vaak voldoet men niet aan wet-en regelgeving, met alle gevolgen van dien als er zich een incident of calamiteit voordoet. 

Kwaliteitsborging
Compliancy
Verhogen veiligheid keyprocessen
Data-analyse
Dataconversie
Gegevensdistributie

Onze Document Management oplossing zorgt ervoor dat u beschikt over een kwalitatief hoogwaardig en compleet informatiedossier van uw gebouwen, gebouwgebonden installaties en productie equipment. Het dossier dient daarbij optimaal ondersteunend te zijn aan het bestaande beheer- en onderhoudsproces.

1_Meridian_logo_Landscape.png

Accruent levert de software waarmee technische informatie gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw of productiemiddel beheerd kan worden. Meridian verbindt de onderhouds- en beheerafdeling met de projectorganisatie, ondersteunt meerdere projecten in één gebouw gelijktijdig en verbetert de gegevensoverdracht. Ondertussen worden de gegevens omgezet in informatie, zodat gebruikers altijd geïnformeerd blijven en voldoen aan wet- en regelgeving. De gebruiker is daarmee 'in control'. Lees meer.

Logo_text_eyeonim.png

Ons softwarepakket Mosaic werkt hand in hand samen met Meridian en breidt (naar aanleiding van klantvragen) de functionaliteit hiervan verder uit. Een voorbeeld hiervan is de Mosaic Drawing Validator. Deze De valideert de tekeningen in Meridian onder meer aan de hand van de tekenafspraken in uw CAD-handboek en geeft hierna in een gedetailleerd rapport weer waar het nog aan schort. Lees meer.