Een kwalitatief hoogwaardig en compleet informatiedossier

Software ontwikkeling

Een compleet en up-to-date dossier met informatie voor het beheren en onderhouden van gebouwen, installaties en productiemiddelen.

We ontwikkelen slimme software oplossingen om onze klanten te kunnen ondersteunen met probleemvraagstukken.

 

Daarnaast ontwikkelen we onze eigen Mosaic-software.

Transitie 2D naar 3D

Integreer uw 2D informatiebronnen met bestaande en toekomstige 3D informatiestructuren.

Ontsluit uw relevante BIM-gegevens naar de belanghebbenden binnen uw organisatie.

BIM Data Management

Het verzamelen, analyseren en combineren van IoT-data met andere beschikbare informatie in de organisatie.

Vanuit deze big data kunnen inzichten worden verkregen die tot op heden niet voor mogelijk werden gehouden.

Onze kernactiviteiten

Asset Lifecycle Information Management

Visie

Eén van onze uitgangspunten is dat je als bedrijf en consultant datgene moet doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent. In de praktijk heeft het één vaak met het ander te maken.

De wereld informatiseert razendsnel. De wereld van het gebouw- en installatie beheer zit midden in een transitie van 2D naar 3D informatiestructuren.

De 3D-informatiestructuren zijn veelal het resultaat van een BIM-proces. De 2D documenten komen voort uit de reguliere bedrijfsprocessen en zullen nog lang blijven bestaan. Het is de kunst beide structeren en processen met elkaar te integreren.

Een dergelijke integratie is niet te realiseren van vandaag op morgen, maar vergt een uitgekiende strategie. Het is echter zaak nu al te beginnen met de eerste kleine stapjes, zodat u er op termijn klaar voor bent, bijvoorbeeld over vijf jaar. Klaar om gebruik te maken van de system, tools en voorzieningen die op dat moment beschikbaar zijn.

Doelen

Helaas zien wij maar al te vaak dat het verzamelen van gegevens nodig voor het optimaal beheren en onderhouden van gebouwen, gebouwgebonden installaties en productiemiddelen niet eenvoudig blijkt en soms zelfs helemaal niet lukt. Als het verzamelen wel lukt, is het up-to-date houden ervan vaak een uitdaging. 

Als gevolg van deze uitdaging gaat veel tijd en productie verloren en daarmee indirect ook geld. Vaak voldoet men niet aan wet-en regelgeving. Met alle gevolgen van dien, als er zich een incident of calamiteit voordoet. 

Ons ultieme doel is er voor te zorgen dat u als onze klant beschikt over een kwalitatief hoogwaardig en compleet informatiedossier van uw gebouwen, gebouwgebonden installaties en productie equipment. Het dossier dient daarbij optimaal ondersteunend te zijn aan het bestaande beheer- en onderhoudsproces.

Partners

Accruent_Logo_2.5in.png

Eyeonim is partner van Accruent, wereldwijd leverancier van software en diensten die organisaties ondersteunen bij het beheer van de levenscyclus van hun fysieke resources. Ruim 10.000 klanten, verdeeld over meer dan 150 landen vertrouwen op Accruent om kosten te besparen, asset lifecycles te verlengen, compliance te garanderen en hun bedrijfsdoelen te realiseren. Als partner maken we tevens deel uit van een mondiaal netwerk dat kennis en specialisme met elkaar uitwisselt.

Logo Phact.png

Phact is een partner voor maatwerksoftware, integratievraagstukken en Internet of Things toepassingen. Ze bieden innovatieve oplossingen die bedrijven efficiënter en wendbaarder maken, waardoor klanten zich net zo snel kunnen ontwikkelen als de business van hen vraagt. Een voorbeeld van onze samenwerking met Phact is de koppeling van ons BIM-platform met SureSense, een platform dat alle bouwstenen voor typische Internet of Things-toepassingen biedt, maar dan met mogelijkheden van maatwerk en klantspecifieke wensen.

logo.png

Vector Eyes biedt turnkey-oplossingen in document management aan voor een brede groep van klanten actief in diverse sectoren, waaronder de olie- en gassector, zakelijke dienstverleners en overheden. Eyeonim werkt met Vector Eyes samen aan een aantal grote projecten, waarbij er ook een gezamenlijke helpdesk is ingericht. Hier kunnen klanten met al hun vragen en wensen terecht.

Ons team

  • White LinkedIn Icon
Wim Luijpers

Chief Executive Officer

w.luijpers@eyeonim.nl

  • White LinkedIn Icon
John Mestrom

Business Development

j.mestrom@eyeonim.nl

  • White LinkedIn Icon
Robin Clabbers

Chief Operational Officer

r.clabbers@eyeonim.nl

  • White LinkedIn Icon
Bryan van Berlo

Consultant/Software Engineer

b.vanberlo@eyeonim.nl

 

  • White LinkedIn Icon
Ronald Wetzels

Chief Technical Officer

r.wetzels@eyeonim.nl

Luuk.png
  • White LinkedIn Icon
Luuk Janssen

Software Engineer

l.janssen@eyeonim.nl

  • White LinkedIn Icon
Olaf Nilssen

Senior Consultant

o.nilssen@eyeonim.nl

Willem.png
  • White LinkedIn Icon
Willem Toonen

Software Engineer

w.toonen@eyeonim.nl

Jorrit.png
  • White LinkedIn Icon
Jorrit Aarts

Software Engineer

j.aarts@eyeonim.nl