top of page

Mosaic Roadmap

Eyeonim streeft continu naar de verdere ontwikkeling en verbetering van onze Mosaic software suite.

In 2022 ligt onze focus met name op het uitbreiden van onze 3D viewer en het ontwikkelen van compliancy tools voor documentbeheerders. Daarnaast hebben we met de introductie van het Mosaic DMS een nieuwe look and feel neergezet. Deze zal in de loop der tijd op de volledige Mosaic suite toegepast gaan worden. Ten slotte is Eyeonim bezig met de ontwikkelling van een e-mailmodule zodat de Mosaic-suite uw gebruikers nog beter op de hoogte kan houden.

Onderstaande roadmap is bedoeld om de algemene richting van ons product te schetsen en dient dan ook uitsluitend gebruikt te worden voor informatieve doeleinden.

Heeft u interesse in een Roadmap deep-dive? Neem dan contact op via info@eyeonim.nlComments


bottom of page